Elektrik İç ve DıŞ Tesisatı

Elektrik İç ve DıŞ Tesisatı

Firmamız; İç ve DışTesisata, elektrik mühendisliğinin uygulama alanında bulunan her konuda çalışma yapmaktadır. Bu konular;

  • İç ve Dış Aydınlatma tesisatı
  • Dekoratif Aydınlatma Sistemi
  • Kuvvetli akım Besleme Hatları
  • A.G Panoları
  • Kablo TaĢıyıcıları Sistemi
  • Topraklama Tesisatı
  • Yıldırımdan Korunma Tesisiatı
  •  Mekanik Sistemlerin Kablolaması ve Devreye alınması
  •  Genaratör Sistemleri ve Senkronizasyon
  •  Kesintisiz Güç Kaynakları Sistemleri