Tasarım ve Proje Çalışmaları

Tasarım ve Proje Çalışmaları

Firmamızın temel faaliyetleri; tasarım ve proje çalışmalarıdır. Bu alandaki çalışma düzenimiz, sınırlayıcı olmamak kaydıyla, aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Tasarım çalışmalarımızın kapsadığı alanlar;

  • Tasarlanan yapıyla ilgili tariflerin yapılması
  •  Prototip dizaynın yapılması
  • Üretim planın hazırlanması
  • Personel eğitimi
  •  Proje raporu, çizim ve hesapların hazırlanması
  • Programlanabilir cihazlara ait program hazırlanması
  • Teknik şartnameler ve birim fiyat tariflerin hazırlanması
  •  Birim fiyat analizleri ve metraj listesi hazırlanması
  •  Sözleşme örneği hazırlanması