Zayıf Akım Sistemleri

Zayıf Akım Sistemleri

Firmamız; Elektrik mühendisliğinin uygulama alanında bulunan zayıf akım konularında da çalışma yapmaktadır.
Bu Konular;

  • Telefon Dağıtım Tesisatı
  • TV Anten Tesisatı
  •  Kapalı devre TV Tesisatı
  • Anons yayın ve Müzik tesisatı
  • Çağırma Tesisatı
  • Numaratör Tesisatı
  •  Yangın Ġhbar ve Gaz Alarm Tesisatı
  • Güvenlik Alarm Sistemi Tesisatı
  •  Bilgi ĠĢlem ġebekesi Tesisatı
  • Konferans Salonları Ses KonuĢma Sistemi Tesisatı